Werking koeltoren

De werking van een koeltoren is erop gebaseerd dat snelle (“warme”) watermoleculen aan de waterstroom ontsnappen en met de ventilatielucht worden . Het principe van de werking van een koeltoren is zeer eenvoudig. Een koeltoren is een warmtewisselaar waarin warmte onttrokken wordt aan water.

Het type koelcircuit bepaalt namelijk de exacte werking van de koeltoren. Koeltorens worden gebruikt om bedrijfsprocessen in de industrie te koelen en voor de klimaatregeling van (kantoor)gebouwen. PROCESS EQUIPMENT: Koeltorens, de werking en meer… Een koeltoren is een onderdeel van een installatie die dient om warmte van het proceswater terug . Met behulp van een koeltoren is het mogelijk om warm koelwater dat uit een installatie komt, terug te koelen en opnieuw te gebruiken, waardoor zuiniger met .

Warm proceswater wordt door het sproeisysteem gepompt en verdeeld over het zogenaamde koelpakket. De koeltoren wordt gebruikt voor het koelen van water voor industriële. Degene die een natte koeltoren in werking heeft moet de risico’s voor de omgeving en ongewone voorvallen voorkomen. Dit staat in de Wet milieubeheer onder .

Zoals je in het filmpje ziet, wordt de steenkool in dit voorbeeld. Dat koelwater kan afkomstig zijn van een rivier, maar kan ook in de koeltoren . De grote torens links zijn de koeltorens, waar de waterdamp afgekoeld wordt (vandaar de grote wolken waterdamp). In dit artikel leest u waaraan een koeltoren moet voldoen.

Bij het produceren van energie in een kerncentrale komt heel wat afval kijken. Hybride koeltorens, droge koeler sectie. Veilige werking verdampingsgekoelde systemen.

Koelvermogen van en open koeltoren is hoger dan van het gesloten toestel. De meeste centrales koelen het opgewarmde koelwater af in een koeltoren om het te hergebruiken. Werking De werking van een koeltoren is erop gebaseerd dat snelle (“warme”) watermoleculen aan de waterstroom ontsnappen en met de ventilatielucht . Hoe een koeltoren werkt illustreren we in figuur 55. Het koelwater neemt in de condensor warmte op en wordt naar de koeltoren .