Verwijderen olietank

Als u een olietank in uw tuin vindt, moet u dit melden bij de gemeente. In sommige gevallen moet u de tank laten schoonmaken (saneren) of verwijderen. Wubben Tank-sanering helpt u graag verder!

Bovengrondse tanks en ondergrondse tanks. Iedereen die een ondergrondse opslagtank in zijn tuin vindt, is verplicht dit bij de gemeente te melden en de tank te laten verwijderen. Een niet gesaneerde tank moet daarom worden verwijderd door een KIWA-erkend saneringsbedrijf.

Dat geldt ook voor onjuist gesaneerde tanks.

In die gevallen dat het redelijkerwijs niet kan worden gevergd om de tank te verwijderen kan worden volstaan met het onklaar maken. Nadat is vastgesteld dat er een tank gesaneerd moet worden, komt de aanvraag bij. Hiertoe wordt de tank vrijgegraven en wordt het mangatdeksel verwijderd. Een niet gesaneerde olietank moet worden verwijderd door een KIWA-erkend saneringsbedrijf. Een olietank of brandstoftank in de grond kan roesten of lekken.

Ligt er een olietank of brandstoftank onder de grond inĀ . Zo’n tank moet worden verwijderd door een KIWA-erkend bedrijf. Ongebruikte olietanks kunnen gaan lekken, en dat kan ernstige bodemvervuiling veroorzaken. Als in uw tuin een olie- of brandstoftank begraven ligt die u niet meer gebruikt, dan moet u deze tank laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.