Thermische olie systemen

Dit zijn units die in het uitlaatgassysteem van de ketel worden geïnstalleerd . Heatmaster levert maritieme en industriele systemen voor thermische olie, heet water en stoom verwarmingssystemen. Thermische olie is olie die bedoeld is om als verwarmingsmedium gebruikt te worden.

De thermische olie wordt ergens in het systeem opgewarmd door een . Thermische olie wordt gebruikt in een gesloten circuit tot temperaturen van ongeveer 340°C. Een thermisch olie systeem is niet explosiegevaarlijk en in gebruik . Thermische olie wordt onder andere gebruikt voor het verwarmen van ovens en.

Indien een lek in het oliesysteem optreedt (drukval), dienen de volgende . Upgraden van thermische olie of warmte terugwin systemen. Hamer is de installateur voor HTT in de Benelux en doet ook het onderhoud aan deze systemen. Thermische olie kan als warmtedrager voordeliger werken dan conventionele systemen die werken met heet water of stoom.

Doordat het systeem gevuld is met thermische olie heeft dit type oven een hoog warmteaccumulerend vermogen; gelijktijdig een relatief . Bemonstering van thermische oliesystemen. Thermische olie is een vloeistof die gebruikt wordt als warmteoverdracht medium en is bij uitstek geschikt voor het .