Saneren olietank

Als u een olietank in uw tuin vindt, moet u dit melden bij de gemeente. In sommige gevallen moet u de tank laten schoonmaken (saneren) of verwijderen. Pas sinds maart 19zijn er wettelijke regels voor het saneren van tanks.

Daarom heeft de branchevereniging van de bedrijven die zich bezig houden met de sanering van tanks, de Vereniging van Tanksanerings- bedrijven (VETS) . Wubben Tank-sanering helpt u graag verder! Bovengrondse tanks en ondergrondse tanks. Saneren en leveren van dieselolietanks.

Dit betekent dat u uw oude olietank buiten werking dient te stellen. In veel Nederlandse tuinen liggen nog oude olietanks begraven. Sinds de overschakeling op aardgas zijn die niet meer in gebruik. De geldende richtlijnen zijn: KIWA BRL 9saneren HBO en dieseltanks.

Ongebruikte olietanks kunnen gaan lekken, en dat kan ernstige. Maar saneringen in deze periode moeten wel zijn uitgevoerd door een KIWA-erkend bedrijf. LTO Ledenvoordeel – Mobiliteit Opslag Olietank saneren.

Bekijk de pagina’s van Actie Tankslag over dit onderwerp¬†. Het reinigen van opslagtanks, van klein tot zeer groot, is een van de specialismen van ADJ Milieutechniek.