Ontdreuningsmateriaal

Net als geluidsisolatieplaten voegen ontdreuningsmaterialen massa toe aan een bestaande wan behuizing of constructie . EASY Noise Control is leverancier van diverse ontdreuningsmaterialen (ook wel antidreun genoemd), zoals EASYdemp . Celdex ontdreuningsmaterialen worden o.

Ontdreuningsmateriaal kan enkelzijdig tegen de constructie zoals bijvoorbeeld een paneel worden aangebracht. In het Engels wordt dan de term unconstrained . Met ontdreuning wordt bedoeld het dempen van (resonantie)trillingen van (dunwandige) plaatvlakken, zodat deze minder geluid . Plaka Nederland biedt u een akoestisch en constructief verantwoorde bouwoplossing om het contactgeluid te verminderen.

Ontdreuningsmateriaal 2mm dik, vierkante meter. Silent Coat ontdreuningsmateriaal is ontwikkeld als ontdreuning voor plaatmateriaal in de auto. Silent Coat ontdreuningsmaterialen zijn gemaakt op basis van duurzaam elastische grondstoffen die bovendien een constante viscositeit hebben over een . Polson Technisch Rubber is opgericht in 19en gevestigd in Alblasserdam.

Aanbrengen bij een omgevingstempera- tuur van °C. Ontdreuningsmateriaal SR is een ontdreunings- en geluidsisolatiemateriaal op basis van een butylrubber kleefmassa met hoge kleefkracht, enkelzijdig . Oftwel: hoeveel nut heeft het om heel de binnenkant van de auto te bekleden met ontdreuningsmateriaal? Ontdreuningsmateriaal : Caldivibro CLD C2.

Het is belangrijk dat de ondergrond goed ontvet en gereinigd is voordat u ontdreuningsmateriaal aanbrengt. Ontvetten gaat het best met remmenreiniger of . Het meest flexibele Silent Coat ontdreuningsmateriaal. Een bulk verpakking bevat sheets (m²) van mm dik.

EASYdemp ontdreuningsplaten op basis van bitumen.