Ondergrondse tank verwijderen

In sommige gevallen moet u de tank laten schoonmaken (saneren) of verwijderen. Iedereen die een ondergrondse opslagtank in zijn tuin vindt, is verplicht dit bij de gemeente te melden en de tank te laten verwijderen. Een niet gesaneerde tank moet daarom worden verwijderd door een KIWA-erkend saneringsbedrijf.

Dat geldt ook voor onjuist gesaneerde tanks. Voor ondergrondse tanks voor de opslag van vloeibare brandstof of afgewerkte. Als een ondergrondse olietank niet meer in gebruik is, moet deze verwijderd worden uit de grond.

De tank kan gaan doorroesten en vervuiling veroorzaken.

Wubben Tank-sanering helpt u graag verder! Bovengrondse tanks en ondergrondse tanks. Hoe moet ik als particulier of bedrijf de ondergrondse opslag van vloeibare brandstoffen of afgewerkte.

Wanneer is het verwijderen van een tank niet redelijk? Bij een ondergrondse tank wordt de tank eerst vrijgegraven, waarna het. Nadat de tank is gereinig wordt de tank verwijderd en afgevoerd naar een erkendĀ . Zo’n tank moet worden verwijderd door een KIWA-erkend bedrijf. Vindt u een ondergrondse opslagtank in uw tuin, dan bent u verplicht dit bij de gemeente teĀ .