Eigenschappen materialen

De bovengenoemde eigenschappen kunnen in de loop der tijd veranderen. Doordat materialen als hout vezels bevatten, zijn ze in bepaalde richtingen . Ieder materiaal heeft unieke eigenschappen.

Deze eigenschappen bepalen bijvoorbeeld de sterkte en hardhei . Noem drie verschillende materialen waarvan de kleren zijn gemaakt. Noem twee natuurlijke materialen in je kleren. De eigenschappen van het metaal, wat voor de turbine wordt gebruikt is bijzonder belangrijk.

Leiwiel van een stoomturbine van vreemd fabricaat uit ingegoten . Materialen materiaaleigenschappen. In de techniek onderzoek je de eigenschappen van materialen. Een samengesteld materiaal bestaat uit een combinatie van dezelfde of . Dit hoofdstuk gaat over de klassering van materialen en processen.