Dictator deur

In een kleine uithoek van de financiële markten heerst grote pijn. Sinds eind november zijn de prijzen voor Europese emissierechten met. Daardoor zijn er heel veel emissierechten op de markt en daalde de prijs van ongeveer naar euro per ton CO2.

Grote bedrijven kunnen dus heel goedkoop . Na 20moet de CO2-uitstoot in de wereld met procent. Met zo’n prijs is het voor bedrijven aantrekkelijker om emissierechten te kopen . Bij de start van het EU ETS was de richtprijs € per ton CO2.

Deze richtprijs was gebaseerd op verwachtingen van de kosten voor CO2-beperking en . Handel in CO2-rechten moet daarbij helpen. Die overstap zal namelijk pas plaatsvinden bij een CO2-prijs van euro per ton. AMSTERDAM (Energeia) – De prijs voor CO2-emissierechten duikelde deze vrijdag kortstondig onder de EUR het laagste niveau in drie jaar . De bedrijven houden zich aan hun CO2-plafonds, maar er wordt minder van de CO2-markt gebruik gemaakt en de CO2-prijs daalde sterk, van €in 20tot . Bij aanvang werd daar gemikt op een werkbare prijs van €3- per ton, maar vanwege de recessie en een overschot aan CO2-rechten hangt die prijs nu ergens . Emissierechten geven landen of bedrijven het recht om bepaalde broeikasgassen of andere.

Door een overaanbod aan emissierechten daalde de prijs. Bij veel grote fabrieken en energiebedrijven komen broeikasgassen, zoals CO uit de schoorsteen.

Die gassen zijn mede oorzaak van de klimaatverandering.