Bovengrondse dieseltank keuren

De bovengrondse opslag van diesel tot 3liter is een verpakking. Dit staat toegelicht op de pagina over bovengrondse dieseltanks. Eisen aan bovengrondse opslagtanks en tank- en wasplaatsen (deel 1).

Daarnaast wordt een vijftienjaarlijkse keuring vereist. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank. Het keuren van uw dieseltank kan al vanaf € 8excl.

Eisen aan bovengrondse opslagtanks en tank- en wasplaats (deel 1).

Daarnaast wordt een 15-jaarlijkse keuring vereist. Dieseltanks KIWA gekeurd per januari 2015t Activiteitenbesluit. Wij beschikken over de juiste kennis en certificaten om elke tankkeuring en.

Dieseltanks moeten in 20KIWA gekeurd zijn. Er vindt een controle plaats op de staat van uw tank en algehele tankinstallatie. Indien nodig vinden er aanpassingen plaats en wordt er een keuringsrapport . Komt mijn tank in aanmerking voor (her)keuring?

Keuring van bovengrondse tanks conform PGS 30. In het Activiteitenbesluit is geregeld dat bovengrondse opslagtanks voor vloeibare brandstoffen en .

Leverancier van bovengrondse dieseltanken, dubbelwandige dieseltanks. Daarom bepaalt het Besluit landbouw dat de entreekeuring voor tanks die voor 1 .