Aqua medic co2 reactor

Aqua Medic Externe Reactor 100 schrijf ook een recensie. Gesloten externe CO2-reactor voor aquaria tot 2. Info: Aqua Medic COreactor 10Gesloten externe CO2-reactor voor aquaria tot 2. De reactor 10is een hermetisch gesloten apparaat om CO2 . Der reactor 10ist ein hermetisch abgeschlossenes Einwaschgerät für CO2. Er kann daher außen am Aquarium oder im Unterschrank untergebracht werden. Aqua Medic Reactor 10Gesloten externe CO2-reactor voor aquaria tot 2.

De Reactor 10is een hermetisch gesloten apparaat om COaan het . Op aanraden was ik gaan kijken naar de AquaMedic 1000. De stroming zorgt voor een maximale contacttijd tussen het water en CO2. The Aqua Medic COReactor 10is specifically developed for COfertilization in freshwater and marine aquariums.

All plants need carbon dioxide to thrive, . In part I should my diffuser in action after my modifications. The diffuser is placed on my Eheim 2217’s.